โลโก้เว็บไซต์ โครงการ สานวัฒนธรรมสัมพันธ์ มทร.ล้านนา 2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการ สานวัฒนธรรมสัมพันธ์ มทร.ล้านนา 2564

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 ธันวาคม 2564 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 231 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 30 ธันวาคม 2564 - 30 ธันวาคม 2564

สถานที่ : ลานบัว มทร.ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กำหนดการ โครงการ สานวัฒนธรรมสัมพันธ์ มทร.ล้านนา๒๕๖๔

วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ณ บริเวณลานบัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เวลา

กิจกรรม

๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น.

พีธีไหว้พ่อปู่และครูบาศรีวิชัย สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

  • พระสงฆ์จำนวน ๙ รูปพร้อมกันที่รับรอง
  • ไหว้พระรับศีล
  • กล่าวคำถวายข้าวสารอาหารแห้ง
  • เริ่มตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

  ๐๙.๓๐ ๐๙.๔๕ น.

พิธีเปิด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน

รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ออนไลน์ผ่านระบบ  

  ๐๙.๔๕ ๑๑.๓๐ น.

กิจกรรมสื่อสารองค์กร โดยสำนักงานอธิการบดี

ออนไลน์ผ่านระบบ  

 

 

การแต่งกาย      :  ชุดพื้นเมืองสุภาพ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา