โลโก้เว็บไซต์ โครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนา ครบรอบปีที่ 17 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนา ครบรอบปีที่ 17

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 6 มกราคม 2565 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 307 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 18 มกราคม 2565 - 18 มกราคม 2565

สถานที่ : ณ ศาลาราชมงคล

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานอธิการบดี

เวลา

กิจกรรม

0๖.00 – 08.00 น.

 

พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย (บริเวณลานพ่อปู่)

- คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า บุคลากร และนักศึกษา พร้อมกันบริเวณลานพ่อปู่

- ประธานในพิธี จุดธูปเทียน เริ่มพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยฯ

08.00 – ๐๙.0๐ น.

 

พิธีทำบุญตักบาตร (บริเวณลานบัว)

- พร้อมกันบริเวณเส้นทางบิณฑบาต (พระสงฆ์รับจังหันเช้า)

- ประธานในพิธี ประเคนขันขอศีล ไหว้พระรับศีล  และเริ่มพิธีตักบาตร

- ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน ๑๗ รูป

09.00 – ๑๐.๐๐ น.

พิธีเจริญพุทธมนต์ (ศาลาราชมงคล)

- ทุกคนพร้อมกัน ณ มณฑลพิธี ศาลาราชมงคล

- ประธานในพิธี ไหว้พระ ประเคนขันขอศีล ประเคนบาตรน้ำมนต์

- ไหว้พระรับศีล  / อาราธนาพระปริตร  / พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพุทธมนต์

- ถวายจตุปัจจัยไทยทานแด่พระสงฆ์

- พระสงฆ์แสดงสัมโมทนียกถาและให้พร

10.15 น.

 

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ (ศาลาราชมงคล)

- ทุกคนพร้อมกัน ณ มณฑลพิธี ศาลาราชมงคล

- อธิการบดี     - จุดเครื่องทองน้อย (หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง ร.๙)

- เปิดกรวยธูปเทียนแพ (หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง ร.๑๐)

                   - กล่าวคำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

                   - นำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

10.40 น.

พิธีมอบรางวัลราชมงคลล้านนาสรรเสริญ (ศาลาราชมงคล)

- อธิการบดี มอบเข็ม และวุฒิบัตร ให้กับผู้ได้คัดเลือกรางวัลราชมงคลล้านนา

  สรรเสริญ ประจำปี 2564

                   - รางวัลราชมงคลสรรเสริญ ประเภทอาจารย์

                   - รางวัลราชมงคลสรรเสริญ ประเภทสายสนับสนุน

                   - รางวัลราชมงคลสรรเสริญ ประเภทนักศึกษา

                   - รางวัลราชมงคลสรรเสริญ ประเภทศิษย์เก่า    /  ถ่ายรูปร่วมกัน

 

หมายเหตุ 

๑. พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และใส่บาตร      - ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร แต่งกายชุดพื้นเมือง/ชุดสุภาพ

                                                          - นักศึกษา แต่งเครื่องแบบนักศึกษา

๒. พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพิธีมอบรางวัลราชมงคลล้านนาสรรเสริญ

             - ผู้บริหาร (อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/ผอ.สถาบัน/ผอ.สำนัก/ผอ.วิทยาลัย) แต่งกายชุดปกติขาว

            - คณาจารย์ และบุคลากร แต่งกายชุดสุภาพ  

            - นักศึกษา แต่งเครื่องแบบนักศึกษา

             - ผู้รับรางวัลราชมงคลล้านนาสรรเสริญ แต่งกายชุดสูท

 ๓. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา