โลโก้เว็บไซต์ ราชมงคลล้านนา เทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 16 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ราชมงคลล้านนา เทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 16

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 กุมภาพันธ์ 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 708 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 25 กุมภาพันธ์ 2565 - 25 กุมภาพันธ์ 2565

สถานที่ : มทร.ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ทุกท่านร่วมกิจกรรม  “ราชมงคลล้านนา เทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 16

 ในวันศุกร์ที่ 25กุมภาพันธ์ 2565  

เวลา 08.00 -10.00 น.พร้อมกันบริเวณสนามด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี

เวลา 10.00 -12.00 น . กิจกรรมออนไลน์ ผ่าน Facebook Fanpage สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

(จับรางหางบัตรของบุคลากรและกิจกรรมเล่นเกมส์และสุ่มจับรางวัลของนักศึกษา)  

 

รายได้จากการจัดกิจกรรมนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย

 

***หมายเหตุ การแต่งกาย : ผู้บริหาร บุคลากร เสื้อสีม่วง

    : นักศึกษา เสื้อกิจกรรม

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา