โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการทดสอบหลักสูตรมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL รุ่น 3) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กำหนดการทดสอบหลักสูตรมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL รุ่น 3)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2559 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 443 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 22 มิถุนายน 2559 - 22 มิถุนายน 2559

สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา