โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 กลุ่มกิจกรรม : ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา

พิธีนมัสการครูบาศรีวิชัย
พฤหัสบดี 15 กันยายน 2559

สถานที่ : อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา >> อ่านต่อ


มหกรรมรักน้อง No-S No-L
จันทร์ 8 สิงหาคม 2559

สถานที่ : มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา + สโมสรนักศึกษาวันที่ 14 สิงหาคม 2559 สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และสโมสรนักศึกษาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมมหกรรมรักน้อง NO-S NO-L ซึ่งรูปแบบการจัดงานจะเน้นการใช้กิจกรรมที่สร้างสรรค์ แทนการรับน้องแบบรุ่นแรง ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ โดยจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการ "มหกรรมร... >> อ่านต่อ


กำหนดการซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 (มทร.ล้านนา เชียงใหม่)
พฤหัสบดี 4 สิงหาคม 2559

สถานที่ : มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษากำหนดการซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 (มทร.ล้านนา เชียงใหม่) >> อ่านต่อ


กำหนดการถ่ายรูปหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557(มทร.ล้านนา เชียงใหม่)
พฤหัสบดี 4 สิงหาคม 2559

สถานที่ : มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษากำหนดการถ่ายรูปหมู่บัณฑิต ปีการศึกษา 2559 (มทร.ล้านนา เชียงใหม่) >> อ่านต่อ


ขอเชิญอาจารย์บุคคลากรและนักศึกษา ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559
พุธ 13 กรกฎาคม 2559

สถานที่ : ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ขอเชิญอาจารย์บุคคลากรและนักศึกษา ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559 >> อ่านต่อ


อบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things)
พฤหัสบดี 7 กรกฎาคม 2559

สถานที่ : ณ ห้อง 2601 ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ผู้รับผิดชอบ : NECTEC ร่วมกับ มทร.ล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กำหนดจัด โครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง... >> อ่านต่อ


ยื่นใบสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 และ ชั้นปีที่ 5
พุธ 29 มิถุนายน 2559

สถานที่ : ณ.ศูนย์ฝึก มทบ.33
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานานักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 และ ชั้นปีที่ 5 ยื่นใบสมัครวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2559 >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ราชมงคลล้านนา ตาก
อังคาร 28 มิถุนายน 2559

สถานที่ : มทร.ล้านนา ตาก
ผู้รับผิดชอบ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ล้านนา ตาก ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม "งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 ณ อาคารเรียนรวมและสารนิเทศเฉลิมพระเกียรติ 84 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ตากเว็บไซต์งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่... >> อ่านต่อ


โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และวินัยนักศึกษา
ศุกร์ 24 มิถุนายน 2559

สถานที่ : ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning Innovation Center)
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา >> อ่านต่อ


สืบสานประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๕๙
พฤหัสบดี 24 มีนาคม 2559

สถานที่ : มทร ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒธรรมศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กำหนดจัดพิธีรดน้ำดำหัวอธิการบดีและอาจารย์อาวุโส ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ลานพ่อปู่และลานสนามหญ้าหน้าอาคารอำนวยการ    เวลา ๐๘.๓๐ น.    สักการะองค์พ่อปู่เทพนครราช    เวลา ๐๖.๐๐ น.    กิจกรรมแข่งลาบ    เวลา ๑๗.๐๐ น.    ดำหัวอธิการบดี และอาจารย์อาวุโส** ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วัฒนธรรมศึกศส โทร ๐๕๓-๙๒๑-๔๔๔ ต่อ ๑๖๐๐,๑๖๐๑ >> อ่านต่อ


Count Activity : 101 - 110 ทั้งหมด 110

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา