โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา สืบสานวัฒนธรรมปี๋ใหม่เมือง สอนทำตุงช่อ ตุงเทวดา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา สืบสานวัฒนธรรมปี๋ใหม่เมือง สอนทำตุงช่อ ตุงเทวดา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 เมษายน 2566 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา สืบสานวัฒนธรรมปี๋ใหม่เมือง สอนทำตุงช่อ ตุงเทวดา
ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม “ครัวกิ๋น ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา” ประจำปี 2566 ในวันที่ 12 เมษายน 2566 ในช่วงเช้าจะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา