โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา สืบสานวัฒนธรรมปี๋ใหม่เมือง สอนทำตุงช่อ ตุงเทวดา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา สืบสานวัฒนธรรมปี๋ใหม่เมือง สอนทำตุงช่อ ตุงเทวดา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 เมษายน 2566 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 399 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม “ครัวกิ๋น ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา” ประจำปี 2566 ในวันที่ 12 เมษายน 2566 ในช่วงเช้าจะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับ เครื่องบูชาล้านนาและการจัดของดำหัวตามประเพณีล้านนา และในช่วงบ่ายเป็นการสาธิตและลงมือปฏิบัติการตัดทำตุงช่อและตุงเทวดา โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา และช่องทางออนไลน์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา