โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรม สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรม สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 พฤษภาคม 2566 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรม สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายนที สัมปุรณะพันธ์ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และนางสาวสุปราณี สัมปุรณะพันธ์ ผู้อำนวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟเ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา