โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรม สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรม สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 พฤษภาคม 2566 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 159 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายนที สัมปุรณะพันธ์ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และนางสาวสุปราณี สัมปุรณะพันธ์ ผู้อำนวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน” ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ณ สโมสรศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ จัดโดยศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ ร่วมกับ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพร่วมจัด ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมและเชิญชวนทุกท่านร่วมโหวตและประชาสัมพันธ์ฤดูการท่องเที่ยว Green Season ดอยดำ  อำเภอเวียงแหง  สำหรับกิจกรรม สภากาแฟเจ็ดลิน ในเดือนมิถุนายน 2566 สำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ภาคเหนือตอนบน  อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและสถานีวัดความสั้นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ จะร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา