โลโก้เว็บไซต์ 21-09-66 งานเกษียณอายุราชการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

21-09-66 งานเกษียณอายุราชการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 กันยายน 2566 โดย มทร.ล้านนา“จากวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” มทร.ล้านนา จัดกิจกรรม เชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2566
           วันที่ 21 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีความเชื่อท้องถิ่นกับการดูแลใจ “สู่ข้าว...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา