โลโก้เว็บไซต์ 22-09-66  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

22-09-66

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 กันยายน 2566 โดย มทร.ล้านนาทีมวิจัยลำปางแฮปปี้โฮะจัดประกวดวาดภาพระบายสีนักเรียนระดับประถมศึกษา
        ทีมวิจัยลำปางแฮปปี้โฮะ (Lampang Happy Ho) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา จัดการประกวดวาดภาพระบายสี โดยการนำของผู้ช่วยศาสตราจารย์...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา