โลโก้เว็บไซต์ ธรรมสวนะ นบพระฟังธรรม วันที่ 22 กันยายน 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ธรรมสวนะ นบพระฟังธรรม วันที่ 22 กันยายน 2566

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 กันยายน 2566 โดย มทร.ล้านนาธรรมสวนะ นบพระฟังธรรม วันที่ 22 กันยายน 2566
ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการสืบสานประเพณีวันธรรมสวนะ นบพระ ฟังธรรม ในวันที่ 22 กันยายน 2566  โดยมีพระกิตติคุณ กิตฺติคุโณ วัดช่างเคี่ยน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ผู้...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา