โลโก้เว็บไซต์ งานรัฐพิธีวันปิยมหาราช2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานรัฐพิธีวันปิยมหาราช2559

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 ตุลาคม 2559 โดย มทร.ล้านนางานรัฐพิธีวันปิยมหาราช2559
ในวันที่ 23 ตุลาคม 2559 ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดี ด้านวิชาการ ผศ.ธวัชชัย พึ่งธรรม ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมงานรัฐพิธีวันปิยมหาร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา