โลโก้เว็บไซต์ สาขาศิลปศาสตร์ ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สาขาศิลปศาสตร์ ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 ตุลาคม 2559 โดย มทร.ล้านนาสาขาศิลปศาสตร์ ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. อาจารย์และนักศึกษาสาขาศิลปศาสตร์ คณะบ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา