โลโก้เว็บไซต์ ออกแบบเครื่องเรือน จัดบรรยายของใกล้ตัวแต่ไม่รู้จริง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ออกแบบเครื่องเรือน จัดบรรยายของใกล้ตัวแต่ไม่รู้จริง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 31 มกราคม 2560 โดย มทร.ล้านนาออกแบบเครื่องเรือน จัดบรรยาย “ของใกล้ตัวแต่ไม่รู้จริง”
เอกวิชาออกแบบเครื่องเรือน คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการบรรรยายเรื่องวัสดุแต่งบ้าน “ของใกล้ตัวแต่ไม่รู้จริง” โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุตกแต่ง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา