โลโก้เว็บไซต์ พิธีสูมาคารวะ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์(ปี๋ใหม่เมือง) เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีสูมาคารวะ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์(ปี๋ใหม่เมือง) เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 เมษายน 2560 โดย มทร.ล้านนาพิธีสูมาคารวะ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์(ปี๋ใหม่เมือง) เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา