โลโก้เว็บไซต์ โครงการสัมมนา ท่องเที่ยวมั่นคง สู่ความมั่งคั่ง  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการสัมมนา ท่องเที่ยวมั่นคง สู่ความมั่งคั่ง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 เมษายน 2560 โดย มทร.ล้านนาโครงการสัมมนาเรื่อง “ท่องเที่ยวมั่นคง สู่ความมั่งคั่ง ภายใต้แนวคิดการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวไทยแลนด์ 4.0
“ท่องเที่ยวมั่นคง สู่ความมั่งคั่ง ภายใต้แนวคิดการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวไทยแลนด์ 4.0นักศึกษาสาขาการจัดการ (เทียบโอน ชั้นปีที่ 2) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา