โลโก้เว็บไซต์ ขึ้นดอยปีนี้ทำดีเพื่อพ่อปีที่ 8 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขึ้นดอยปีนี้ทำดีเพื่อพ่อปีที่ 8

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมกับ สสส. จัดโครงการ ขึ้นดอยปีนี้ทำดีเพื่อพ่อ ปีที่ 8
สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และองค์กรงดเหล้าภาคเหนือ จัดกิจกรรม “ขึ้นดอยปีนีทำดีเพื่อพ่อ” ปีที่ 8 โดยช่วยรณรงค์กา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา