โลโก้เว็บไซต์ มอบทุน  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มอบทุน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 มิถุนายน 2560 โดย มทร.ล้านนาบริษัทสยามซิตี้ประกันภัยมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา มทร.ล้านนา
รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี พร้อม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา