โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน กำหนดจัดกิจกรรมไหว้ครูและอบรมคุณธรรมนักศึกษาใหม่  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา น่าน กำหนดจัดกิจกรรมไหว้ครูและอบรมคุณธรรมนักศึกษาใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 มิถุนายน 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา น่าน กำหนดจัดกิจกรรมไหว้ครูและอบรมคุณธรรมนักศึกษาใหม่ คาดหวังให้สามารถนำไปปรับใช้ในการดำดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมาฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดการประชุมโครงการพิธีไหว้ครู และ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา