โลโก้เว็บไซต์ ต้อนรับ Southern Taiwan University of Science and Technology  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ต้อนรับ Southern Taiwan University of Science and Technology

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 กรกฎาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมหารือการจัดการศึกษาร่วมกับ มหาวิทยาลัยจากประเทศใต้หวัน
รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับ Prof.Dr.Chi-Jo Wang และ Asst.Prof.Dr.Aaron Raymond See จาก Southern...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา