โลโก้เว็บไซต์ TOA CAMPUS ROADSHOW 2017 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

TOA CAMPUS ROADSHOW 2017

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 สิงหาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาTOA CAMPUS ROADSHOW 2017 @ RMUTL
วันที่ 24 สิงหาคม 2560 งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมกับ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) จัดกิจกรรม TOA CAMPUS ROADSHOW 2017 ณ ห้องปฏิบัติการ อาคารสำนักหอสมุ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา