โลโก้เว็บไซต์ TOA CAMPUS ROADSHOW 2017 @ RMUTL | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

TOA CAMPUS ROADSHOW 2017 @ RMUTL

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 สิงหาคม 2560 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 475 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมกับ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) จัดกิจกรรม TOA CAMPUS ROADSHOW 2017 ณ ห้องปฏิบัติการ อาคารสำนักหอสมุด เพื่อแนะนำอาชีพและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานให้กับนักศึกษา ตลอดจนสรรหาบุคลากรเข้าร่วมงานกับบริษัท  


คลังรูปภาพ : TOA CAMPUS ROADSHOW 2017


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา