โลโก้เว็บไซต์ ค่ายยุววิศวกรรมโครงการหลวง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ค่ายยุววิศวกรรมโครงการหลวง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 สิงหาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา จับมือ มจธ. จัดค่ายยุววิศวกรรมพัฒนาโครงการหลวง
ส่วนสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีพร้อมด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัด “โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบำรุงเชิงป้องกันให้กับเจ้าหน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา