โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมพิธีบวงสรวงและยกยอดฉัตรพระเมรุมาศจำลอง  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมพิธีบวงสรวงและยกยอดฉัตรพระเมรุมาศจำลอง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 4 ตุลาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมพิธีบวงสรวงและยกยอดฉัตรพระเมรุมาศจำลอง
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ผศ.ธวัชชัย  พึ่งธรรม ผู้อำนวยการกองกลางและ ผศ.ดร.พีระ  จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ ร่วมพิธี...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา