โลโก้เว็บไซต์ เทคโนโลยีกับการจัดการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เทคโนโลยีกับการจัดการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 ตุลาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาบุคลากรด้านไอที มทร.ล้านนา เรียนรู้การใช้เครื่องมือบริหารจัดการภาพลักษณ์ขององค์กรบน  Social media สำหรับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21
วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ผู้บริหารและบุคลากร ที่มีบทบาทด้านไอที และ Social media ของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา “เทคโนโลยีกับการจัดการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์แบบ Real Time...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา