โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรด้านไอที มทร.ล้านนา เรียนรู้การใช้เครื่องมือบริหารจัดการภาพลักษณ์ขององค์กรบน  Social media สำหรับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บุคลากรด้านไอที มทร.ล้านนา เรียนรู้การใช้เครื่องมือบริหารจัดการภาพลักษณ์ขององค์กรบน  Social media สำหรับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 ตุลาคม 2560 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1266 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ผู้บริหารและบุคลากร ที่มีบทบาทด้านไอที และ Social media ของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา “เทคโนโลยีกับการจัดการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์แบบ Real Time เพื่อการประชาสัมพันธ์และดูแลภาพลักษณ์ขององค์กรบน Social media” ณ ห้องประชุม ชั้น 8  IBIS Styles Hotels จ.เชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วย ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  อาจารย์อนันต์ ทับเกิด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  บุคลากรด้านไอทีและด้าน PR เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครื่องมือสำหรับรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล จาก Internet และ Social Media  ที่จะช่วยหยุด ลด และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร ด้วยเครื่องมือที่สามารถบริหารจัดการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ แบบ Real Time และตอบโจทย์ด้าน Data Analytics บนสื่อ Social Media ได้อย่างครอบคลุม โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยบริษัทลานนาคอม จำกัดร่วมกับบริษัท Zanroo จำกัด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ และเข้าใจถึงความจำเป็นในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเหตุการณ์บนโลกออนไลน์ ซึ่งสำคัญอย่างยิ่ง ในการประชาสัมพันธ์ การรักษาภาพลักษณ์ สำหรับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา