โลโก้เว็บไซต์ 13-10-60 ร่วมพิธีตักบาตรถวาย ร.9 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

13-10-60 ร่วมพิธีตักบาตรถวาย ร.9

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 ตุลาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล
ผศ.ธวัชชัย พึ่งธรรม ผู้อำนวยการกองกลางและอาจารย์ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา