โลโก้เว็บไซต์ ริ้วขบวนกระทงใหญ่  “สักการบูชา คงคามหานที จักรีวชิราลงกรณ” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ริ้วขบวนกระทงใหญ่ “สักการบูชา คงคามหานที จักรีวชิราลงกรณ”

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 5 พฤศจิกายน 2560 โดย มทร.ล้านนาริ้วขบวนกระทงใหญ่ “สักการบูชา คงคามหานที จักรีวชิราลงกรณ”
เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมการประกวดกระทงใหญ่ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ นำโดย ผศ.ปร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา