โลโก้เว็บไซต์ ริ้วขบวนกระทงใหญ่  “สักการบูชา คงคามหานที จักรีวชิราลงกรณ” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ริ้วขบวนกระทงใหญ่ “สักการบูชา คงคามหานที จักรีวชิราลงกรณ”

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 5 พฤศจิกายน 2560 โดย อาพัชรี ศิรินาโพธิ์ จำนวนผู้เข้าชม 4282 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมการประกวดกระทงใหญ่ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ นำโดย ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาการอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมขบวนด้วย ซึ่งริ้วขบวนกระทงใหญ่ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานั้นได้ออกแบบภายใต้แนวคิด “สักการบูชา คงคามหานที จักรีวชิราลงกรณ” ตามคติความเชื่อของอินเดียพระแม่คงคาคือตัวแห่งสายน้ำพระองค์ทรงปลาใหญ่เป็นพาหนะ ทรงเป็นเทวีผู้ให้กำเนิดสายน้ำคงคา ซึ่งสายน้ำคงคานั้นสามารถชำระล้างบาปของตนได้ นอกจากนั้น พระแม่คงคาทรงเป็นผู้สร้างสายน้ำที่แตกต่างกันบนโลกมนุษย์ เพื่อช่วยเหลือวิญญาณที่โชคร้ายและสร้างความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนแผ่นดิน

ลอยกระทง ถือเป็นวัฒนธรรมในการบูชาแม่น้ำ เราใช้แม่น้ำในการดำรงชีวิต เพาะปลูกข้าวอันเป็นอาหารหลัก เป็นประเพณีที่สำคัญที่ชาวไทยสืบทอดกันมาอย่างช้านานตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยที่ พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ถือเป็นสิ่งปฏิบัติที่สำคัญ ด้วยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงความสำนึกในพระคุณของพระแม่คงคาหรือสายน้ำ ที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้ความอุดมสมบูรณ์ ความร่มเย็น ความชุ่มชื้นแก่สรรพชีวิต เปรียบได้ดังน้ำพระราชหฤทัยของพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกกรชาวไทยทั่วหล้า เกิดความผาสุกร่มเย็น หล่อเลี้ยงเหมือนดั่งสายน้ำ การลอยกระทงยังเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา ที่มนุษย์ได้ชำระล้างสิ่งสกปรกลงไปในแม่น้ำและยังเป็นการสะเดาะเคราะห์ ฝากทุกข์โศกโรคภัยให้สายน้ำพัดพาไป คนส่วนใหญ่จึงได้อธิฐานขอพร ขอในสิ่งที่ตนเองปรารถนาก่อนจะทำการลอยกระทงลงแม่น้ำ

          ริ้วขบวนประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย ผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ นำคณะผู้บริหารร่วมเดินในขวบน

ส่วนที่ 2 ขบวนนางรำ นางนพมาศ โคมดาว โคมแปดเหลี่ยมและโคมไท

ส่วนที่ 3 รถกระทงจำลองพระแม่คงคาทรงปลาใหญ่แหวกว่ายในสายน้ำ ผู้นั่งรถกระทง

นางสาวศุทธินี    บัวบาน นักศึกษาสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

นางสาวชนิกานต์ เจิมมงคล นักศึกษาสาขาอังกฤษธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์

นางสาวอภิชญา  จอมนงค์ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้ออกแบบขบวน อาจารย์เนติ พิเคราะห์, อาจารย์วิทยา พลวิฑูรย์ อาจารย์ประจำสาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา บทบรรยาย นายศักรินทร์ ซาวงิ้ว นักวิชาการศึกษา ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา