โลโก้เว็บไซต์ ออมสินจับมือ 16 สถาบันอุดมศึกษา เปิดโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ออมสินจับมือ 16 สถาบันอุดมศึกษา เปิดโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 พฤศจิกายน 2560 โดย มทร.ล้านนาออมสินจับมือ 16 สถาบันอุดมศึกษา เปิดโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์ภฤศพงศ์  เพชรบุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2560 –...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา