โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร TCC Group  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะผู้บริหาร TCC Group

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 มีนาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาคณะผู้บริหาร TCC Group เข้าหารือร่วมกับ ผู้บริหาร มทร.ล้านนา 
ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการอธิการบดีแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับนายพิทักษ์ พรหมบุบผา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจาก  TCC Group  ในวันท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา