โลโก้เว็บไซต์ พิธีบำเพ็ญกุศลศพนายสุเทพ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีบำเพ็ญกุศลศพนายสุเทพ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 มีนาคม 2561 โดย มทร.ล้านนารักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวและเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลศพนายสุเทพ บุคลากรประจำสาขาอุตสาหการ
วันที่ 21 มีนาคม 2561 ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวและเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลศพนายสุเทพ วิลาส บุคลากรสาขาอุตสาหการ สังกัด...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา