โลโก้เว็บไซต์ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  ISHPMNB 2018 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ISHPMNB 2018

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 พฤษภาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ISHPMNB 2018
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ล้านนา ส่งทีมนักวิจัยร่วมนำเสนอผลงานวิจัย จากความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยอิวาเตะ ( 岩手大学) มทร.ล้านนา และ มทร.ธัญบุรี โดยนักวิจัยจากมทร.ล้านนาขึ้นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยเ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา