โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ประทีปเป็นวิทยากร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อาจารย์ประทีปเป็นวิทยากร

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 พฤษภาคม 2561 โดย มทร.ล้านนา



วิทยากร มทร.ล้านนา ร่วมแชร์ประสบการณ์เรื่องการเขียนขอผลงานสู่ตำแหน่ง ผศ. แก่คณาจารย์ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
วันที่ 16 พฤศภาคม 2561 ดร.ประทีป พืชทองหลาง และ ดร.ธัญญลักษณ์ บุญลือ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา