โลโก้เว็บไซต์ 250561รก อมทร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

250561รก อมทร

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 พฤษภาคม 2561 โดย มทร.ล้านนารักษาราชการแทนอธิการบดีร่วมพิธีสวดพิธีสวดอภิธรรมศพ รศ. อัศนีย์ ชูอรุณ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์  เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ และแสดงความเสียใจกับครอบครัวของรองศาสตราจารย์ อัศนี...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา