โลโก้เว็บไซต์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 มิถุนายน 2561 โดย มทร.ล้านนาปฐมนิเทศนักศึกษา 2561
ปฐมนิเทศนักศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 (เวลา 08.30 น.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา