โลโก้เว็บไซต์ สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา จัดมหกรรมรักน้อง No-S No-L ครั้งที่ 10 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา จัดมหกรรมรักน้อง No-S No-L ครั้งที่ 10

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 มิถุนายน 2561 โดย มทร.ล้านนาสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา จัดมหกรรมรักน้อง No-S No-L ครั้งที่ 10
สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงใหม่) จัดโครงการเปิดโลกใหม่ในมหาวิทยาลัย “มหกรรมรักน้อง No-S No-L ครั้งที่ 10” ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา