โลโก้เว็บไซต์ รับธงเจ้าภาพหมากล้อม  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รับธงเจ้าภาพหมากล้อม

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 กรกฎาคม 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา รับธงเจ้าภาพ หมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย คาดชิงชัยต้นปี 62
ผศ.ประยงค์ ใสนวน  ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและอ.ดิลก ประสานวรกิจกุล ผอ.กองกลาง เป็นตัวแทนมทร.ล้านนา รับธงเจ้าภาพการแข่งขัน Asian University...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา