โลโก้เว็บไซต์ BALA Star Search 2018 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

BALA Star Search 2018

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 กรกฎาคม 2561 โดย มทร.ล้านนา“BALA Star Search 2018”
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมการประกวดดาวเดือนคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 “BALA...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา