โลโก้เว็บไซต์ “BALA Star Search 2018” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

“BALA Star Search 2018”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 กรกฎาคม 2561 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 896 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมการประกวดดาวเดือนคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 “BALA Star Search 2018” ภายใต้แนวคิด “เพราะคำพูดไม่ใช่แค่คำพูด : Words Hurt 2018” ณ โรงอาหาร มทร.ล้านนา โดยมีผู้ที่ได้รับตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

เดือนคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ นายธีรนัย แรกนา นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

ดาวคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ นางสาวปองทิพย์ธิดา วจิตรสุวรรณ นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ
Miss Queen BALA 2018 นายรัตนประสิทธิ์ อิ่นแก้ว นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

คู่แก้ววัฒนธรรมฝ่ายชาย นายปิยวัฒน์ ฝอยเงิน นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

คู่แก้ววัฒนธรรม ฝ่ายหญิง นางสาวอภิชญา เวชบรรพต นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

โดยนักศึกษาที่ได้รับรางวัลทั้งหมด จะเป็นตัวแทนในการร่วมกิจกรรมของคณะและของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

ขอขอบคุณภาพถ่ายจาก สโมสร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา