โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหารฯ มทร.ล้านนา ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะผู้บริหารฯ มทร.ล้านนา ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ 2561

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 12 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาคณะผู้บริหารฯ มทร.ล้านนา ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ 2561
รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องใน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา