โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมแสดงความยินดี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมแสดงความยินดี

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมแสดงความยินดี
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยผู้บริหาร นำดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต เนื่องในโอ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา