โลโก้เว็บไซต์ การนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา จับมือ ธ.ออมสิน จัดงาน Show & Share ผลงานการจัดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
          วันที่ 15 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “การนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา