โลโก้เว็บไซต์    ผศ.ดวงพร เตรียมเปิดกลุ่มท่องเที่ยวบ้านแม่ปานสันเกี๋ยง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผศ.ดวงพร เตรียมเปิดกลุ่มท่องเที่ยวบ้านแม่ปานสันเกี๋ยง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาผศ.ดวงพร เตรียมเปิดกลุ่มท่องเที่ยวบ้านแม่ปานสันเกี๋ยง
ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมคณะทำงาน นำตัวแทนการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านแม่ปานสันเก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา