โลโก้เว็บไซต์ 180961okaya | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

180961okaya

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 กันยายน 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา สานต่อการพัฒนาการศึกษา สร้างศูนย์ปฏิบัติการร่วมกับ บริษัท Okaya
เมื่อวันที่ 18  กันยายน  2561  รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา  ให้การต้อนรับและร่วมหารือแผนดำเนินการความร่วมมือทางวิชาการรวมถึงแ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา