โลโก้เว็บไซต์ 011061วันพระจอมเกล้า | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

011061วันพระจอมเกล้า

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 ตุลาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาคณะผู้บริหารมทร.ล้านนา ร่วมงานพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติห้น้าที่อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา