โลโก้เว็บไซต์ 241061 นักศึกษาวิศวฯ เข้าพบอธิการบดี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

241061 นักศึกษาวิศวฯ เข้าพบอธิการบดี

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 ตุลาคม 2561 โดย มทร.ล้านนานักศึกษาแชมป์โรบอท และแชมป์เหรียญทอง world skills เข้าพบอธิการบดี
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2561 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เจ้าของเหรียญทองประเภท หุ่นยนต์เคลื่อนที่ (Mobile Robotics) จากเวทีการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา