โลโก้เว็บไซต์ สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่1/2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่1/2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 ตุลาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำเดือนตุลาคม 2561
วันที่ 25 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรม “สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน” ประจำเดื...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา