โลโก้เว็บไซต์ สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำเดือนตุลาคม 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำเดือนตุลาคม 2561

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 ตุลาคม 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 665 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรม “สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน” ประจำเดือนตุลาคม (1/2562) ร่วมกันจัดขึ้นโดยสำนักงานปศุสัตว์เขต 5, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์การผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่,ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่, ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์, ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ สถานีวิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่, สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมเชียงใหม่ ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่  ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมและพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกับสมาชิกสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน และในครั้งต่อไปสวนสัตว์เชียงใหม่และซูอควาเรียม จะเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลินประจำเดือนพฤศจิกายนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา